OSTATNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce zdravotního střediska Stříbrníky

Předmětem stavebních úprav byl záměr investora zrekonstruovat stávající objekt zdravotního střediska v Ústí nad Labem – Stříbrníky. Hlavním záměrem bylo rozšíření poskytované zdravotnické péče o další specialisty, jako např. o ordinaci alergologa, psychiatra, plastické chirurgie, a především o lékárnu, která by sloužila nejen pro veřejnost, ale i pro přípravu a výdej léků do lůžkových zdravotních zařízení s ústavní péčí.

Dále byly v rámci rekonstrukce provedeny nové chodníky včetně bezbariérového vstupu do objektu.

Projekt :Rekonstrukce zdravotního střediska Stříbrníky
Investor :ZIKO MEDICAL, s.r.o.
Projekční práce :2012
Dokumentace pro stavební řízení,
zajištění stavebního povolení,
dokumentace pro provedení stavby.
Investice :19.200.000,- Kč
Přehrát promo video

řekli o nás...