OSTATNÍ PROJEKTY

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM – ASIJSKÝ DŮM

Výstavba „ASIJSKÉHO DOMU“, která bude realizována v místě stávajícího pavilonu gazel a gepardů, navazuje na již realizovaný objekt ustájení slonů. Pro vlastní objekt byla vyčleněna plocha, která je výškově rozdělena na dvě úrovně s rozdílem cca 4m.

 

V novém pavilonu bude umístěna ukázka biotopu z oblasti Asie. Jedná se o komplexní ukázku života tohoto ekosystému. Zvířata zde nebudou předváděna stávajícím způsobem, ale budou umístěna do živé přírody tak, aby je návštěvník musel objevovat a mohl se s nimi seznámit v jejich vlastním prostředí. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na ozelenění a výběr dřevin a křovin, který musí doplňovat základní chovatelský záměr.

Projekt :ZOO ÚSTÍ NAD LABEM – ASIJSKÝ DŮM
Investor :Statutární město Ústí nad Labem
Projekční práce :04/2004 – 03/2007
Studie,
dokumentace pro stavební řízení,
dokumentace pro výběr zhotovitele.
Investice :96.000.000,-Kč
Přehrát promo video

řekli o nás...