OSTATNÍ PROJEKTY

Ski areál Telnice

Předkládaná dokumentace řeší koncepční, provozní a technické požadavky na úpravu dojezdového areálu stávající lanovky „Slalomák“ v Zadní Telnici. Jedná se o demolici stávajícího objektu lanovky a výstavbu nové sedačkové lanovky s obslužným zázemím. Dále se jedná o odstranění stávající ocelové kolny (přístřešku) pro parkování rolby. Takto vzniklým uvolněným prostorem bude vytvořeno místo pro realizaci nového objektu – Infocentrum Ski areálu Telnice. Jedná se o víceúčelovou stavbu. Hlavní náplní  informačního centra je  poskytnutí informaci ohledně provozovaných  služeb ve Ski areálu Telnice, dále  zde budou pokladny a s nimi  spojený administrativní provoz, centrální hygienické  zázemí,  garáž pro rolby. Tento objekt bude třípodlažní o půdorysných rozměrech šířky 11,10m a délky 23,10m.

 

Dojezdový prostor a přístupové trasy k nové sedačkové lanovce a Infocentru budou řešeny terénními úpravami (násypy a zpevněnými plochami) v nových výškopisech.

Projekt :Ski areál Telnice
Investor :SKI areál Ústí nad Labem – Zadní Telnice, s.r.o.
Projekční práce :04/2012 – 10/2012
Koncepční studie,
dokumentace pro stavební řízení.
Investice :65.000.000,-Kč
Přehrát promo video

řekli o nás...