OSTATNÍ PROJEKTY

LOVOCHEMIE a.s. - Provozní budova a nákladní vrátnice

Z důvodu výstavby nového závodu PREOL a v souvislosti s rozšířením výroby rozhodl investor o výstavbě nové provozní budovy a nákladní vrátnice v areálu Lovochemie, a.s.

V rámci celého projektu bylo navrženo nové dopravní řešení pro nákladní dopravu včetně záchytných parkovišť. Vlastní provozní budova byla variantně řešena ve spolupráci se zástupci investora. V této budově je umístěna nákladní vrátnice s obchodním úsekem, šatny pro nový provoz PREOL a stávající provoz NPK, administrativní NPK a ředitelství PREOL. V přízemí je situována dílna údržby včetně nezbytného technického zázemí.

Projekt :Provozní budova a nákladní vrátnice
Investor :Lovochemie a.s.
Projekční práce :01/2008 - 06/2009
Studie proveditelnosti,
projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby,
zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení,
dokumentace skutečného provedení stavby.
Investice :98.000.000,-Kč
Přehrát promo video

řekli o nás...