OSTATNÍ PROJEKTY

REHOS - Nová budova hospicové péče

Předmětem projektové dokumentace bylo vybudování „Nové budovy hospicové péče“ ve stávajícím areálu REHOS Nejdek, tj. v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, která zajišťuje poskytování paliativní péče pro nevyléčitelné pacienty Karlovarského kraje. Nově tak byla vytvořena ucelená lůžková jednotka paliativního oddělení s 23 novými lůžky. Nová budova hospicové péče je členitého půdorysu o zastavěné ploše cca 800 m2 a je provozně propojena se stávající budovou nadzemním koridorem.

V rámci navrhované výstavby byla provedena i úprava přilehlých areálových zpevněných ploch včetně úpravy hlavního vstupu do areálu.

Projekt :REHOS - Nová budova hospicové péče
Investor :Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Projekční práce :01/2016 - 06/2016
Projektová dokumentace pro stavební řízení,
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
Investice :87.000.000,- Kč
Přehrát promo video

řekli o nás...