OSTATNÍ PROJEKTY

AUTOSALON BMW – dostavba

Záměrem investora bylo rozšíření stávajících výstavních, servisních, administrativních a skladovacích ploch autosalonu.

V rámci I. etapy byla výstavní plocha autosalonu rozšířena východním a západním směrem. Dále byly realizovány zastřešené venkovní plochy na východní a západní straně objektu tak, aby předváděcí prostor umožnil vystavení sedmi vozů v řadě za sebou a bylo dosaženo efektu silnice. Dle nových požadavků BMW bylo rozšířeno zádveří na západní straně autosalonu, v návaznosti na prodloužení výstavní plochy na východní straně objektu byl vybudován prostor pro předávání zakoupených vozů. Rovněž byl v této části objektu umístěn oddělený samostatný vstup pro zásobování servisu autosalonu. Autosalon byl dále rozšířen o prostor aktivního příjmu a zákaznického servisu na západní straně objektu.

V rámci II. etapy šlo o rozšíření servisních ploch autosalonu, a to o plochu kartáčové myčky na severní straně objektu. Objekt myčky je přímo přístupný ze zpevněné plochy na pozemku investora. Zároveň s realizací přístavby byla vybudována nová zpevněná plocha, která slouží pro odstavení servisovaných a prodávaných vozidel.

Projekt :Dostavba autosalonu BMW
Investor :AUTO GRÁL s.r.o.
Projekční práce :12/2012 - 06/2013
Koncepční studie,
projektová dokumentace pro územní a stavební řízení,
dokumentace pro provedení stavby.
Investice :48.000.000 Kč
Přehrát promo video

řekli o nás...